Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach od 700 do 1500.